Zastupovanie objednávateľa /klienta, zákazníka/

V prípade zahájenia kontroly príslušným Štátnym požiarnym dozorom vo vzťahu k OPP sme objednávateľovi k dispozícii a zúčastňujeme sa celého výkonu kontroly.