Odborné skúšky a odborné prehliadky

Zabezpečíme výkon odborných skúšok a odborných prehliadok zariadení na hasenie požiaru – hasiacich prístrojov, hydrantov, stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.

Zabezpečíme výkon odborných skúšok a odborných prehliadok požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek.