Aktualizácia dokumentácie

Vypracovanú dokumentáciu technik požiarnej ochrany priebežne dopĺňa o nové dokumenty, staršie aktualizuje v súvislosti so zmenami v legislatíve alebo zmenami v spoločnosti / organizácii – objednávateľ /klient, zákazník/ tak nemusí sledovať  vývoj a zmeny v legislatíve technik dokumentáciu aktualizuje automaticky.