Spolupráca pri riešení pracovných úrazov

Technik BOZP spolupracuje pri spisovaní záznamu o registrovanom pracovnom úraze, pri riešení pracovného úrazu, zúčastňuje sa na vyšetrovaní pracovného úrazu.