Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba – výkon PZS zabezpečíme pre objednávateľa /zákazníka, klienta/ prostredníctvom inštitúcie s príslušným certifikátom a pracovníkmi s požadovanou odbornou spôsobilosťou pre výkon pracovnej zdravotnej služby.