Odborné spôsobilosti pre výkon povolania

Pre získanie rôznych odborných spôsobilostí sprostredkujeme vo vzdelávacích inštitúciách potrebné kurzy a školenia – práca s azbestom, kuriči, zvárači, práce vo výške a nad voľnou hĺbkou, manipulácia s chemickými látkami a podobne.