Odborné skúšky a odborné prehliadky vyhradených technických zariadení

Zabezpečíme výkon odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou – tkzv. revízie elektrických zariadení, plynových zariadení, zdvíhacích zariadení.