BOZP školenia

Výkon školení pre riadiacich pracovníkov, ostatných zamestnancov, novoprijatých zamestnancov, zamestnancov preradených na inú prácu, alebo iné pracovisko, školenia pri organizačných zmenách, pri zmene technológie, pri zmene výroby, školenia zamestnancov po dlhodobej PN a po materskej dovolenke, školenia pracovníkov dodávateľských firiem a spoločností / ktorí sa svedomím a súhlasom organizácie zdržujú v jej objektoch resp. pracoviskách, školenie študentov stredných a vysokých škôl, školenie vodičov referentských /služobných vozidiel vo vzťahu k BOZP a pod. /atď/