Kde sa najčastejšie vyskytujú pracovné úrazy.

Štatistiky uvádzajú, že najťažšie úrazy sa stávajú v stavebníctve a doprave. Najviac úrazov sa stáva v administratíve.