Čo robiť, ak nastane požiar?

Každý je povinný pokúsiť sa požiar uhasiť, ak to nie je možné, požiar treba nahlásiť na Ohlasovňu požiarov alebo priamo Hasičskému a záchrannému zboru. V prípade ohrozenia osôb požiarom vyhlásiť evakuáciu.
Postup určujú Požiarne poplachové smernice a Evakuačný plán.