Deti v bezpečí

Prečo predškolské zariadenia? Je veľa spoločností a organizácií, ktoré sa orientujú na výchovu detí v základných a stredných školách. Sú rôzne projekty a aktivity, kde sa tieto deti učia pomáhať druhým, poskytovať prvú pomoc, privolať záchranárov, hasičov či políciu.

Cieľom nášho programu je poučiť o rizikách úrazu a požiaru tie menšie deti v materských školách a v iných predškolských zariadeniach. Aj ony sa, žiaľ, stretávajú s rôznymi úrazmi, bývajú účastníkmi dopravných nehôd, dostávajú sa do kontaktu s chemickými, či inak nebezpečnými látkami, nevyhýbajú sa im ani úrazy a iné nebezpečné situácie. Cieľom nášho programu je naučiť našich najmenších pochopiť takéto situácie a správne reagovať.

Hravou formou sa deťom snažíme vysvetliť ako sa chrániť pred úrazmi či už pri hrách, športových aktivitách alebo pri každodenných povinnostiach - približujeme im zásady bezpečného správania sa. Vysvetľujeme ako môže vzniknúť požiar a čo treba robiť, ak požiar vznikne. Spolu s deťmi a ich pedagógmi si precvičíme evakuáciu z ohrozeného priestoru - pedagógovia aj deti si tak vyskúšajú ako evakuácia prebieha a v prípade skutočného ohrozenia už budú vedieť ako postupovať.

Naplnenie programu pre predškolské zariadenia vykonávame BEZPLATNE.